Τεχνικό Γραφείο Σαλαμίνα - Τσοτσορός Νίκος Σοφία Λαλούση

Τεχνικό Γραφείο Σαλαμίνα - Τσοτσορός Νίκος Σοφία Λαλούση

28290 Επισκέπτες:
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σαλαμίνος 163
Περιοχή: Σαλαμινα
Τηλέφωνο: 2104654993
Κινητό: 6977634149
Τ.Κ.: 18900
Fax: 2104654498
Υπεύθυνος: Τσοτσορός Νίκος, Σοφία Λαλούση
Τηλέφωνο υπεύθυνου: 6977634149
Χαράξεις Σήμανση σημείων στο έδαφος σε πραγματικές  ή σχετικές συντεταγμένες για οριοθέτηση ή κατασκευή. Εφαρμογές ρυμοτομικών και υψομετρικών μελετών Επίβλεψη και έλεγχος κατασκευών   Αποτυπώσεις Πλήρης και ακριβής αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει ανάλογα με την απαιτούμενη εργασία : υλοποιημένα όρια κτίσματα διαμόρφωση εδάφους   Πολεοδομικές Μελέτες Διορθωτικές Πράξεων Εφαρμογής Εγκριση δυνατότητας οικοδόμησης πριν την κύρωση της Πρ...
28290 Επισκέπτες:

Λεωφόρος Σαλαμίνος 163, Σαλαμινα

28290 Επισκέπτες:

Χαράξεις
Σήμανση σημείων στο έδαφος σε πραγματικές  ή σχετικές συντεταγμένες για οριοθέτηση ή κατασκευή.
Εφαρμογές ρυμοτομικών και υψομετρικών μελετών
Επίβλεψη και έλεγχος κατασκευών

 

Αποτυπώσεις
Πλήρης και ακριβής αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει ανάλογα με την απαιτούμενη εργασία :

  • υλοποιημένα όρια
  • κτίσματα
  • διαμόρφωση εδάφους

 

Πολεοδομικές Μελέτες
Διορθωτικές Πράξεων Εφαρμογής
Εγκριση δυνατότητας οικοδόμησης πριν την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής
Τοπογραφικά Διαγράμματα Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου
Μελέτες Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου
Μελέτες αποκατάστασης οικοδομησιμότητας μη οικοδομήσιμων οικοπέδων
Πράξεις Αναλογισμού και Αποζημίωσης

 

Μελέτες Κτηματολογίου
Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87)
Ελεγχος ορθότητας ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Διορθωσεις στοιχείων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 

Τοπογραφικά Διαγράμματα
Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων για μεταβιβάσεις
Μελέτες χάραξης Αιγιαλού και Παραλίας
Τοπογραφικά Διαγράμματα για χαρακτηρισμό από Δασαρχείο

 

Αδειες Οικοδομής
Μελέτες για την εκδοση Αδειας Οικοδομής
Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Χρήσεων και Κατασκευών (Ν.4014/2011)

Υπηρεσίες

Τεχνικό Γραφείο Σαλαμίνα Χαράξεις
Τεχνικό Γραφείο Σαλαμίνα Αποτυπώσεις
Τεχνικό Γραφείο Σαλαμίνα Πολεοδομικές Μελέτες
Τεχνικό Γραφείο Σαλαμίνα Μελέτες Κτηματολογίου
Τεχνικό Γραφείο Σαλαμίνα Τοπογραφικά Διαγράμματα
Τεχνικό Γραφείο Σαλαμίνα Αδειες Οικοδομής
28290 Επισκέπτες:

Λεωφόρος Σαλαμίνος 163
Σαλαμινα

Τηλέφωνο: 2104654993
Κινητό: 6977634149

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
Σάββατο:
Κυριακή: